Podziękowanie i pożegnanie: kończymy działalność. Zapraszamy na stronę główną po więcej szczegółów.
Sklep z muzyką w dobrym klimacie!
TwójKOSZYK
 Zawiera: 0 produktów.
 Wartość: 0.00zł
Zawartość koszyka

Regulamin zakupów w dalga.pl

Powrót
§1.

Sklep muzyczny Dalga.pl (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez firmę:

Sklep Dalga Danuta Grygiel
NIP 781-004-66-06, REGON 631562910,
z siedzibą w Poznaniu (60-820), ul. Bolesława Prusa 1/12C,
zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEIDG pod niniejszym adresem internetowym.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.dalga.pl

Klient może kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: dalga@dalga.pl,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu,
 • telefonicznie pod numerem: +48 61 847 40 49,
 • listownie na adres siedziby.

Obsługa sklepu dostępna jest w dni robocze w godzinach 11:00-16:00.

§2.

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie, w szczególności:

 • procedurę składania zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży,
 • możliwość zmiany zamówienia,
 • termin realizacji zamówienia,
 • sposoby zapłaty za zamówienie,
 • sposoby i warunki dostawy zamówienia,
 • prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • procedurę składania reklamacji,
 • pozostałe prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • zasady rejestracji w Sklepie,
 • warunki techniczne korzystania ze Sklepu,
 • postanowienia końcowe.
§3. - Procedura składania zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży
 1. Umieszczenie na stronach Sklepu określonego produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert zakupu.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na stronach Sklepu za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest wybranie zamawianych produktów, a następnie podanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. danych teleadresowych, wybranego sposobu wysyłki, wybranego sposobu płatności oraz kliknięcie przycisku oznaczonego "SKŁADAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". Szczegółowy opis procesu znajduje się na podstronie: Jak zamawiać?.
 3. Klient otrzymuje pocztą elektroniczną automatyczne potwierdzenie złożenia Oferty zawierające wszystkie wprowadzone informacje oraz listę zamówionych towarów, łączną wartość zamówienia, termin realizacji, sposób dostawy i płatności, link do Regulaminu oraz informacje dodatkowe.
 4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie jego potwierdzenia przez Sklep, o czym Klient zostaje także poinformowany pocztą elektroniczną. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem §10 punkt 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 5. Każda płatność dokonana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 6. Zamówienie można złożyć także drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną podając informacje niezbędne do jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży zostanie wysłane na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, a także drukowana kopia Regulaminu. Wystawienie faktury VAT wymaga poinformowania Sklepu oraz podania nazwy, adresu firmy i numeru NIP.
 8. Ceną wiążącą obie strony transakcji jest cena produktów obowiązująca w momencie zawarcia Umowy sprzedaży. Wszystkie ceny podawane są w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie, wyrażoną aktywnie poprzez zatwierdzenie odpowiedniego wyrażenia w procesie składania zamówienia.
§4. - Możliwość zmiany zamówienia

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

§5. - Termin realizacji zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności magazynowej wybranych produktów, oznacza datę wysyłki towarów do Klienta i nie obejmuje czasu dostawy paczki, charakterystycznego dla wybranego przewoźnika. Informacja o dostępności określona w dniach roboczych jest wyświetlana przy każdym produkcie. Zamówienie na towary o różnej dostępności wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo w podsumowaniu składanego zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej jego przyjęcie.
 3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Klient może odstąpić od Umowy. Sklep zwróci całą otrzymaną od Klienta zapłatę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
§6. - Sposoby zapłaty za zamówienie

Klient może wybrać spośród następujących form płatności:

 • Przelew krajowy na jedno z kont bankowych Sklepu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  PKO Inteligo: 50 1020 5558 1111 1221 9030 0018
  mBank: 25 1140 2004 0000 3702 4063 0283
 • Przelew spoza terytorium Polski na konto bankowe Sklepu w systemie przelewów SWIFT w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  PKO Inteligo (BPKOPLPW): PL 50 1020 5558 1111 1221 9030 0018
  PKOBP Departament Rozliczen - Bankowosc Elektroniczna, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Poland
 • Karta kredytowa lub przelew elektroniczny (on-line) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Operatorem systemu płatności bezgotówkowych jest serwis PayU (dawne Platnosci.pl).
 • Gotówka przy odbiorze (za pobraniem), należność w wysokości, jaka została potwierdzona przy zawieraniu Umowy sprzedaży pobiera listonosz lub kurier dostarczający przesyłkę. Forma niedostępna dla przesyłek międzynarodowych.
 • Gotówka przy odbiorze w siedzibie Sklepu w terminie do 7 dni od dnia wysłania informacji o gotowości zamówienia do odbioru.
§7. - Sposoby i warunki dostawy zamówienia

Klient może wybrać spośród następujących sposobów dostarczenia towaru:

 • Przesyłka priorytetowa Pocztą Polską,
 • Przesyłka za pośrednictwem paczkomatów Inpost (Paczkomaty 24/7),
 • Przesyłka kurierska DPD, UPS,
 • Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu w dni robocze w godzinach 11:00-16:00.

Szczegółowe informacje o kosztach i warunkach dostarczenia zamówienia znajdują się na podstronie: Koszty przesyłki.

Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie wydania towaru Klientowi przez pracownika Sklepu lub dostarczenia przesyłki przez firmę świadczącą na rzecz Sklepu usługi dostarczania przesyłek (Poczta Polska lub firma kurierska) chyba, że strony pisemnie uzgodnią inaczej.

Klient winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W takim przypadku należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu.

§8. - Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, tj. wysłanie go pocztą elektroniczną na adres: dalga@dalga.pl lub w formie pisemnej, listem na adres siedziby Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru przesyłki, dane Konsumenta. Wzór oświadczenia dołączony jest do przesyłki, można go także pobrać ze strony: WZÓR OŚWIADCZENIA. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie zwracane w wyniku odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Konsument odsyła do Sklepu na własny koszt wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny). Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem. Konsument odpowiada z zwrot towaru do Sklepu w stanie niezniszczonym.
 5. W przypadku, gdy odesłany towar nie odpowiada wymogom Art.38 Ustawy, Sklep może uznać odstąpienie od umowy za bezzasadne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Konsumenta.
 6. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy bez podania przyczyn, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta. Koszt odesłania zamówienia do Sklepu w tym przypadku nie podlega zwrotowi. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
§9. - Procedura składania reklamacji
 1. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie objęte są pełną gwarancją producenta. W przypadku znalezienia w dostarczonym produkcie wad technicznych, braków lub uszkodzeń powstałych w transporcie towar podlega reklamacji.
 2. Reklamację należy składać pisemnie na adres siedziby Sklepu, powinna ona w szczególności zawierać: numer zamówienia, dane zgłaszającego, numer telefonu lub adres e-mail, nazwę reklamowanego produktu, szczegółowy opis problemu lub wady. Wzór formularza reklamacji dołączony jest do przesyłki, można go także pobrać ze strony: FORMULARZ REKLAMACJI. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu. Reklamowany towar powinien zostać przesłany kompletny, w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych w transporcie, o ile to możliwe, wskazane jest załączenie protokołu szkody sporządzonego w obecności przewoźnika (kuriera). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
 3. Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt na adres siedziby Sklepu. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem. Koszt odesłania wadliwego lub uszkodzonego produktu zostanie Klientowi zwrócony niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta i poinformuje go o dalszym postępowaniu w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo w przypadku wystąpienia wady istotnej może odstąpić od Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep w terminie 14 dni od uznania reklamacji dokona zwrotu należności za towar wraz z kosztem jego odesłania. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, towar zostanie zwrócony Konsumentowi.
 6. Klientowi nie będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty doręczenia towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep dostarczy w terminie 14 dni od jej rozpatrzenia produkt pełnowartościowy, a gdyby było to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) zaoferowane zostaną: możliwość wyboru innego dostępnego w ofercie towaru, obniżenie ceny lub zwrot zapłaty. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, towar pozostanie do dyspozycji Klienta.
§10. - Pozostałe prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży
 1. W przypadku, gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu wyczerpania stanów magazynowych produktu zamówionego przez Klienta lub przekroczenia terminu realizacji, Sklep może odstąpić od zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy i zwrócić całą otrzymaną od Klienta zapłatę.
 2. Towary w dziale "Promocje" na stronie Sklepu są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 3. W przypadku Klientów z zagranicy cena towaru jest przeliczana automatycznie na Euro (€) według kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie dodatkowe opłaty nakładane przez kraj odbiorcy na przesyłkę z Polski i formalności związane z odbiorem jej z urzędu celnego obciążają Klienta. Powinien on przed złożeniem zamówienia zapoznać się z obowiązującymi w jego kraju przepisami dotyczącymi opłat granicznych, podatków i ceł na towary sprowadzane z Polski.
 4. Klient zobowiązany jest do przekazania Sklepowi prawidłowych danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży lub odstąpienia od niej, w szczególności numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej umożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy Stronami Umowy.
§11. - Zasady ochrony danych osobowych
 1. Klient (osoba fizyczna) w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz.U. Nr 101/2002 poz.926 tekst jedn.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. Dz.U. Nr 144 poz.1204 z zm.). Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy sprzedaży. Udostępnione dane osobowe nie są i nigdy nie będą w żadnej formie udostępniane innym osobom lub firmom, za wyjątkiem działań niezbędnych dla realizacji Umowy, dotyczy to w szczególności przekazania danych adresowych wskazanej przez Klienta firmie spedycyjnej oraz w przypadku dokonywania płatności online za pośrednictwem karty kredytowej lub przelewu elektronicznego przekazania danych osobowych firmie PayU z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia transakcji płatniczej.
 2. Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych praw należy przesłać stosowne żądanie do Sklepu pocztą elektroniczną na adres dalga@dalga.pl podając imię i nazwisko Klienta. Zarejestrowani Klienci mogą samodzielnie dokonywać zmian i poprawiać dane osobowe poprzez Konto klienta, mogą także usunąć je usuwając Konto klienta.
 3. Klient może wyrazić dodatkową, nieobowiązkową zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowościach, promocjach i działalności Sklepu (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zgodę na przesyłanie informacji można wycofać w dowolnym momencie powiadamiając o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dalga@dalga.pl.
§12. - Zasady rejestracji w Sklepie
 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, a po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne Konto klienta. Jest to miejsce dostępne dla zarejestrowanego Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówień, zmianę i poprawianie danych osobowych.
 2. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając aktywny adres e-mail, hasło, a także dane teleadresowe do wysyłki (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu).
 3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (poprzez samodzielne usunięcie Konta klienta lub przesłanie stosownego żądania do Sklepu).
 4. Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunąć Konto klienta), jeżeli Klient nie wykazywał żadnej aktywności w Sklepie w ciągu ostatnich 2 lat lub jego działalność związana z Kontem jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich albo gdy dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą.
§13. - Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

Aby móc korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez Sklep Klient powinien posiadać:

 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer 9 lub Mozilla Firefox 34 lub Google Chrome 39 lub Opera 26 (albo nowszą wersję od wymienionej),
 • włączoną obsługę JavaScript oraz Plików cookie (informacje na temat wykorzystania Plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie),
 • aktywny adres e-mail.
§14. - Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25. grudnia 2014r.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Regulamin oraz Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 2014r. poz.121 z zm.), Ustawa z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 101/2002 poz.926 tekst jedn.) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144 poz.1204 z zm.).
 5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby publikowane na stronie internetowej informacje były aktualne i bezbłędne, dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanego produktu przed podjęciem decyzji o zakupie należy skontaktować się z obsługą Sklepu drogą telefoniczną pod numerem +48 61 847 40 49, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dalga@dalga.pl.
 6. Znaki towarowe producentów, loga firm, znaki graficzne, nazwy własne oraz zdjęcia, próbki dźwiękowe i audio-wizualne są własnością ich prawnych posiadaczy. Jakakolwiek forma kopiowania, reprodukowania całości lub części serwisu bez zgody właściciela jest zabroniona.
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-24 19:18:05
Powrót
Dane kontaktowe
Infolinia: +48 61 847 40 49
Siedziba sklepu
Sklep Dalga
ul. Bolesława Prusa 1/12C, 60-820 Poznań
Dziś sklep jest czynny: 11:00-16:00, jutro: 11:00-16:00
Aktualizacja oferty: 2019-02-21 19:59:10
Posiadamy w ofercie: 11046 produktów, 400 wytwórni.
Sklep Dalga.pl - opinie klientów
Dostarczamy za pośrednictwem
Akceptujemy płatności
Copyright © 2004-2019 Dalga.pl